Vård & Säkerhet

Inom vårt affärsområde Vård & Säkerhet har vi kompletta system för lasarett, vårdinrättningar, slutenvård. Alla produkter är gjorda för att använda som kompletta utbyggbara system som kommunicerar med varandra, eller som mindre enskilda delar.

RESPOND™ Kallelsesignalsystem

Larm- och kommunikationssystem för framtidens sjukhus och vårdinrättningar.

RESPOND™ Bråk-/ överfallslarm

Komplett system för arbetsplatser där hotfulla situationer förekommer; socialkontor, psykvård, vårdinrättningar, socialkontor, kontor och handel

PERFEKT Trygghet™

PERFEKT Internsystem är en modern plattform som lämpar sig för servicehus och särskilda boenden. Från små gruppboenden till stora komplexa anläggningar.

EVAQ® Nöd- /evakueringslarm

Larm där du direkt får reda på var den nödställde befinner sig. För hotell, köpcentrum och offentliga byggnader.

GUARDY™ Bråk-/ överfallslarm

För arbetsplatser där hotfulla situationer förekommer; socialkontor, vårdinrättningar, kontor och handel etc.

Nödlarm - fristående nödlarm

Larm där du direkt får reda på var den nödställde befinner sig. För hotell, köpcentrum och offentliga byggnader.

Hermod - Mobil nödlarmsenhet

Portabelt reservlarmsystem som personalen själva sätter upp på fem minuter.


Ett ansvarstagande kreativt team

Ansvarig utgivare: Marie Svensson, VD

Kundservice & kontakt

Tjeders Industri AB
Box 23
642 06 Malmköping
Besöksadress: Landsvägsgatan 3
642 60 Malmköping
Telefon: +46 10 494 99 00

Dataskyddspolicy

Vi reserverar oss för felskrivningar och ändringar på tjeders.se

Beställning

Skicka din beställning till: order@tjeders.se


Har du en förfågan om våra system och hur de fungerar i er verksamhet.
Skicka en förfrågan till: order@tjeders.se