Hermod - Mobil nödlarmsenhet

Portabelt reservlarmsystem som personalen själva sätter upp på fem minuter

Gå till produkter

Enkel

Med HERMOD är det bara att slå på strömmen, hänga upp displayen och dela ut dom trådlösa, radiobaserade larmknapparna, så har ni ett fullt fungerande larmsystem.

Trygg

HERMOD är den trygghet som varje sjukhus, äldreboende etc bör ha ifall det fasta larmsystemet är ur funktion. HERMOD fungerar även som ett tillfälligt trygghetssystem vid nyinstallation eller ombyggnation.

Ekonomisk

Med HERMOD beöver ni inte teckna dyra jouravtal eftersom ni alltid har ett komplett reservsystem som ni själva kan sätta upp på fem minuter.

Här används RESPOND

- Lasarett/Sjukhus
- Vårdinrättningar
- Äldrevård
- Slutenvård

Bild

Ett ansvarstagande kreativt team

Ansvarig utgivare: Marie Svensson, VD

Kundservice & kontakt

Tjeders Industri AB
Box 23
642 06 Malmköping
Besöksadress: Landsvägsgatan 3
642 60 Malmköping
Telefon: +46 10 494 99 00

Dataskyddspolicy

Vi reserverar oss för felskrivningar och ändringar på tjeders.se

Beställning

Skicka din beställning till: order@tjeders.se


Har du en förfågan om våra system och hur de fungerar i er verksamhet.
Skicka en förfrågan till: order@tjeders.se