PERFEKT Trygghet LSS

En trygg vårdmiljö för boende och personal.

PERFEKT Trygghet LSS  är en modern plattform som är anpassat för de mindre boendena med lika höga krav på en trygg vårdmiljö som större boenden. 

 

En enkel helhetslösning för mindre boenden

En anpassningsbar helhetslösning som skapar trygghet och en god livskvalitet för de boende. Traditionella trygghetslarmlösningar tenderar att med tiden bli omoderna när verksamheten förändras. PERFEKT är en långsiktigt ekonomisk fördelaktig investering som fortlöpande kan förändras med verksamheten.

Färdiga paket

PERFEKT Trygghet LSS finns som färdiga paket i två utföranden. Innehållet i paketen är likvärdiga, det som skiljer är om kunden önskar tjänsteavtal för löpande uppgraderingar. 

Grundpaketen båstår av: 

 • 1 st Centralenhet.
 • 2 st WiFi Accesspunkter.
 • 2 st Radiomottagare.
 • 6 st Trådlösa larmknappar.
 • 2 st Bärbara handenheter.
 • Rapport och statistikmodul.
 • Trådlöst administrationsverktyg för hantering av knappar, logg osv.

PERFEKT LSS - Online 

Online paketet innebär en produkt som uppdateras hela tiden så länge den är installerad. Som kund skriver man ett tjänsteavtal med Tjeders där man även kan välja olika optioner.

PERFEKT LSS - Standalone

Standalone paketet innebär en produkt som har en funktion som inte uppdateras eller förändras med tiden. 

Teknik 

PERFEKT LSS bygger på framtidens trådlösa teknologi som inkluderar trådlösa sändare och larmhantering via smartphones och lokalt WLAN. Ett stort urval av sändare så som larmknappar, rörelsedetektorer, sängvakter, dörrlarm etcetera. Det går att ansluta befintliga eller nya trådbundna larmpunkter för WC, dusch, entréknappar och så vidare.

Funktioner

 

 • Mobil larmhantering i smartphones.
 • Stort urval av tekniska hjälpmedel.
 • Lokalt WiFi för säker larmkommunikation.
 • Schemalagda skräddarsydda rapporter.
 • Kvalitetssäkring av verksamheten.
 • NFC teknik för närvaromarkering.
 • Tyst vårdmiljö.
 • Enkelt att administrera.
 • Övervakad kommunikation.
 • Batteribackup och driftlarm.

 

Tillval:

 • Automatisk backuper
 • Vidaresändning av larm
 • Insats- och aktivitetsregistrering

Här används PERFEKT LSS

- Gruppboende
- LSS-boende

Har du frågor?

Kontakta oss gärna på marknad om du har ytterligare frågor eller är intresserad av en presentation.

Kontakter Marknad/försäljning

Ett ansvarstagande kreativt team

Ansvarig utgivare: Marie Svensson, VD

Kundservice & kontakt

Tjeders Industri AB
Box 23
642 06 Malmköping
Besöksadress: Landsvägsgatan 3
642 60 Malmköping
Telefon: +46 10 494 99 00

Dataskyddspolicy

Vi reserverar oss för felskrivningar och ändringar på tjeders.se

Beställning

Skicka din beställning till: order@tjeders.se


Har du en förfågan om våra system och hur de fungerar i er verksamhet.
Skicka en förfrågan till: order@tjeders.se