Moduler Särskilt boende

Moduler för anslutning i PERFEKT Trygghet Särskilt boende.

Aktivitets och insatsregistrering

 

Aktivitets- och insatsregistrering

Ett ledningssystem för systematisk kvalitetssäkring och uppföljning. Som option kan planeringsverktyg för Aktivitets- och insatsregistrering enkelt aktiveras. Planeringsverktyget underlättar arbete både på särskilt boende och inom hemtjänst. Systemet hanterar planering, kontroll samt uppföljning av aktiviteter och bidrar därigenom till att kvalitetssäkra vården.

Mätbarhet är ett måste för att kunna garantera kvaliteten och förbättra verksamheten. Med full integration med mobil larmhantering sköter personal aktiviteter och uppföljning direkt i handenheten kombinerat med larm. På så sätt kan påminnelse uppmärksamma om ej utförda aktiviteter.

 

Dörrlarmscentral

Som option kan hantering av dörrlarm ske centralt för bättre överblick och mindre spring för personalen. Via en touchskärm får personalen efter behörighetsverifiering tillgång till att ändra dörrlarmens status till Av, På eller Tidsstyrt. På så sätt minskas personalens spring och framtidssäkrar förändringar av boendes behov och verksamhetens omfattning.

Positionering

Med vår positioneringslösning levereras inomhuspositionering med en oöverträffad noggrannhet ner till 30 cm. Systemet är ett mycket flexibelt och öppet RTLS som kombinerar flera tekniker och ger kunden ett helt skalbart system som stödjer alla former av äldrevård och sjukhusmiljöer.

Beröringsfri passage / Hotellås

Med beröringsfri passage kan boende känna sig trygga att inga objudna kommer på besök medan personalen kan röra sig fritt.

Uppgradering av befintligt traditionella trygghetslarm

Tack vare modern teknik kan vi uppgradera befintligt traditionella trygghetslarm. Ofta brukar kunder som fastnat i gammal teknik känna sig begränsade och inte kunna utnyttja information från larmet i ett proaktivt syfte för att förbättra och underlätta personalens arbete.

Har du frågor?

Kontakta oss gärna på marknad om du har ytterligare frågor eller är intresserad av en presentation.

Kontakter Marknad/försäljning

Ett ansvarstagande kreativt team

Ansvarig utgivare: Marie Svensson, VD

Kundservice & kontakt

Tjeders Industri AB
Box 23
642 06 Malmköping
Besöksadress: Landsvägsgatan 3
642 60 Malmköping
Telefon: +46 10 494 99 00

Dataskyddspolicy

Vi reserverar oss för felskrivningar och ändringar på tjeders.se

Beställning

Skicka din beställning till: order@tjeders.se


Har du en förfågan om våra system och hur de fungerar i er verksamhet.
Skicka en förfrågan till: order@tjeders.se