PERFEKT Särskilt boende

 

En trygg vårdmiljö för boende och personal

PERFEKT Trygghet Särskilt boende är en modern plattform som lämpar sig för servicehus och särskilda boenden. Från små gruppboenden till stora komplexa anläggningar. Såväl inom äldreomsorg som stöd och service.

 

Med trygghet i fokus

Trygghet

Den boende ska känna sig trygg och veta att personal finns nära till hands. Ett brett sortiment av tekniska hjälpmedel och en flexibel funktion ger systemet en perfekt anpassning för boende och personal. Tillsammans med att rätt händelse skickas till rätt person i rätt tid kan det enkelt följas upp och därmed kvalitetssäkra hela kedjan.

Larm behandlas med diskretion och levereras till personalen. Vikt läggs på funktioner som underlättar för personal och ger mer tid åt vårdverksamheten.

Användarvänlighet och enkelhet

Med en enkel och logisk hantering i adminisentrationsverktyget kan vårdpersonalen hantera systemet på ett effektivt sätt. Alla enheter i systemet är enkla att lära sig och handha. Med ett enklare handhavande kan mer tid läggas på verksamhetens dagliga arbetsuppgifter.

Kvalitetssäkring och spårbarhet

Alla händelser i systemet loggas. Med ett stort urval av rapporter kan personal enkelt följa upp och kvalitetssäkra verksamheten. Alla rapporter är logiskt uppbyggda med tydligt formulerad information om urval och rapportens betydelse. Både med tabell, diagram och korsreferenser för bästa överblick.

Rapporter kan även genereras på förinställda tider och automatiskt skickas till utvalda personer via e-post. Tillval finns för att även registrera insatser.

Statistik och rapporter

En säker helhetslösning

Säkerhet

Alla enheter funktionsövervakas kontinuerligt. Skulle något fel inträffa skickas ett larm, som även kan lämnas direkt till servicepersonal. Med funktionstillvalet automatiska backuper sparas all data centralt, inklusive statistik och inprogrammerade tillbehör.

Säkerhetsinställningarna för åtkomst till systemet är dynamiska, där man enkelt kan lägga till användare/grupper som önskas och knyta privelegier till dessa. Systemet hanterar flera olika typer av användare som till exempel vårdpersonal, larmansvariga, enhetschefer och drifttekniker.

Flexibilitet och öppenhet

Systemet är anpassat för vårdens krav idag och kan löpande anpassas till framtida förändringar i verksamheten. Funktioner och inställningar är fritt programmerbara vilket ger ett flexiblare system. PERFEKT Trygghet Särskilt boendeanpassas efter verksamheten, istället för att anpassa verksamheten efter systemet.

Plattformen är öppet för flera tekniker, protokoll och gränssnitt, vilket möjliggör framtida utveckling och integration.

Framtidssäkring

Med möjlighet att löpande erhålla uppgraderingar och nya funktioner kan systemets syfte kontinuerligt följa de förändringar som sker i verksamheten. Förutom att vi skräddarsyr lösningen efter behov, projekterar och erbjuder service, säkerställer vi också varje anläggning.

Det kallar vi en ekonomiskt fördelaktig investering.

Exempel på anpassningar

- PERFEKT Trygghet Särskilt boende har ett brett urval av tekniska hjälpmedel
- Larmpresentation i realtid
- Larmtyper med färgstämpel för tydligare presentation och uppföljning
- Valbara prioriteter
- Fri ljud och textsättning taluppkoppling
- Fri programmering av larmstyrningar, tidsstyrningar och mottagare
- Eskalering vid obesvarade larm
- Tydlig översikt och enkel administration för personal
- Larmmottagning kan ske via smartphones, DECT-telefoner, tablets och datorer

 

Här används PERFEKT Trygghet

- Äldreomsorg
- Stöd och service

- Särskilt boende
- Särskilt boende - Demensboende
- Sjukhem
- Gruppboende

Exempel på funktioner

- Brett urval av tekniska hjälpmedel
- Funktionsanpassning
- Realtids larmpresentation
- Enkel administration
- Framtidssäkrad med TCP/IP
- Fritt programmerbart

Har du frågor?

Kontakta oss gärna på marknad om du har ytterligare frågor eller är intresserad av en presentation.

Kontakter Marknad/försäljning

Ett ansvarstagande kreativt team

Ansvarig utgivare: Marie Svensson, VD

Kundservice & kontakt

Tjeders Industri AB
Box 23
642 06 Malmköping
Besöksadress: Landsvägsgatan 3
642 60 Malmköping
Telefon: +46 10 494 99 00

Dataskyddspolicy

Vi reserverar oss för felskrivningar och ändringar på tjeders.se

Beställning

Skicka din beställning till: order@tjeders.se


Har du en förfågan om våra system och hur de fungerar i er verksamhet.
Skicka en förfrågan till: order@tjeders.se