My products

Please log in to order and/or generate product sheet...

No login? Send a request for login Here.

Components

Indicating units, actuators och installation material

Go to product

Komponenter

Indikeringstablåer, Anrop- och återställningsapparater, manöverdon och installationsmateriel för olika ändamål. Komponenterna köps lösa eller för att komplettera system.

Manöverdon

För att aktivera olika typer av larm eller funktioner, t ex:

 • Dörrstängningsknappar.
 • Manöverknappar för brandlarm, nödöppning etc.
 • Armbågstryckknapp för t ex dörröppning.
 • Omkopplare för in-/ bortkoppling av t ex dörrlarm. Välj mellan "vippa" eller nyckel.

Installationsmateriel

För väggmontage (i rund apparatdosa eller utanpåliggande), i tak (upphängning) eller 19" stativ. Anpassade för nyinstallation eller renovering.

 • Väggramar och täcklock.
 • Spridningsplint och jackuttag.
 • Transformatorer.
 • Kablar.

Indikeringstablåer

För att påkalla uppmärksamhet vid olika typer av larm, t ex brandlarm, överfallslarm, tekniska larm m m. Indikeringstablåer finns som optiska (ljus) och akustiska (ljud) eller kombinationsmodeller.

 • Indikeringstablå optisk (ljus) - flera olika modeller av lysdioder och färger.
 • Indikeringstablå akustisk (ljud) - olika typer av signaler.
 • Indikeringstablå kombinerad (ljud & ljus) - kombination av modellerna ovan.
 • Display för visning olika typer av larm i klartext.

Anrop- och återställningsapparater

 • Anropsapparater, för att aktivera olika typer av larm.
 • Återställningsapparater, för återställning av olika typer av larm. Modeller finns även med funktionsknapp för att kunna aktivera larm.

System

Nurse Call systems
Disturbance/assault alarm 
Emergency alarm 
Evacuation alarm

Product area

Health & Security
Office  & Trade
Components

 

Customer service & contakt

Tjeders Industri AB
Box 23
642 06 Malmköping 
Visit address: Landsvägsgatan 3
642 60 Malmköping

Send a request

Log in to get all the information about products, the ability to generate product sheet with installation instructions and place orders.

info@tjeders.se