EVAQ® - Emergency / evacuation alarms

Alarm where you immediately get out where the victim is located. For hotels, shopping centers and public buildings.

Gå till produkter

Så här fungerar EVAQ®

Systemet styrs av en mindre centralenhet som kommunicerarmed valfritt antal anropsapparater utplacerade i anläggningen. När ett larm går visas en unik text på displayen var personen som är i nöd befinner sig. När ett larm observerats kvitteras det av behörig personal, varpå en kvittens skickas tillbaks till larmande enhet för att visa att hjälp är på väg. Slutligen återställs larmet när personal är på plats hos den nödställde.

Funktioner

Här ser du några exempel på funktioner:

  • Kontrollfunktion ger behörighet för larmkvittens.
  • Övervakad kommunikation.
  • Justerbar ljudnivå i alla enheter.
  • Larmet kan vidarekopplas till larmcentral etc.
  • Fri alfanumerisk textsättning som visas i larmcentralen.

Bygga ut

EVAQ® är ett larmsystem som enkelt kan byggas ut för upp till 50 unika larmplatser när du vill.

Inkoppling och drift

  • Enkel installation via 4 trådsbuss med jackbara apparater för skruvfastsättning.
  • För väggmontage (i rund apparatdosa eller utanpåliggande i tak (upphängning) eller 19” stativ.
  • Anpassade för nyinstallation eller renovering.
  • Vid installation behövs ingen programmering. Centralen söker automatiskt upp och ansluter alla larmenheter.
  • Systemet är självövervakade och identifierar ”felande” plats/enhet med automatik.

Här används RESPOND

- Lasarett/Sjukhus
- Vårdinrättningar
- Äldrevård
- Slutenvård

Bild

Download

System

Nurse Call systems
Disturbance/assault alarm 
Emergency alarm 
Evacuation alarm

Product area

Health & Security
Office  & Trade
Components

 

Customer service & contakt

Tjeders Industri AB
Box 23
642 06 Malmköping 
Visit address: Landsvägsgatan 3
642 60 Malmköping

Send a request

Log in to get all the information about products, the ability to generate product sheet with installation instructions and place orders.

info@tjeders.se