RESPOND™ - Disturbance / assault alarm

Complete system for workplaces where threatening situations occur; social services, health care, health care, social services, office, retail

Gå till produkter

Så här fungerar RESPOND™

Tjeders överfallslarm RESPOND är ett av marknadens mest kompetenta och flexibla system för vårdinrättningar, socialkontor och psykvård. Systemet byggs ihop och integreras med ”moduler”, allt från ett rum, en avdelning upp till hela fastigheter. Grunden är RESPONDs intelligenta centralenhet som aktiverar larmen sekundsnabbt.

Funktioner

Exempel på funktioner som gör din arbetsplats trygg:

  • Larm utställs via fast larmknapp eller trådlös sändare.
  • Bråklarm via ett tryck.
  • Överfallslarm via två tryck.
  • Indikering av larmande rumsnummer via tablåer, optiska (ljus) akustiska (ljud) och-/eller klartextdisplay.
  • Modernt ljudbibliotek med 20 ljudkaraktärer.
  • Välj ljud till olika larmtyper, t ex bråk-/överfalls larm och tekniska larm.
  • Anpassat för larm mellan avdelningar/områden.
  • Larmintegration via DECT och GSM-telefoni.

Bygga ut och integrera

Bygg ut eller lägg till avdelning, enhet eller funktionalitet i önskad omfattning. RESPOND kan ha integrerad kallelsesignal och kopplas hop med brandlarm, larm till personsökare och-/eller DECT-/GSM telefoni för diskret vård-/arbetsmiljö. Systemet kan också enkelt kombineras med Tjeders Entrésignal, där bordsapparaten har en diskret funktionsknapp som kan användas som larmknapp.

Inkoppling och drift

RESPOND centralenhet med kraftfull programvara för installation, driftsättning, utbyggnad och loggning. Nätverksport för bl a fjärruppkoppling, uppdatering och backup via USB-port. Full tillgänglighet till centralens alla funktioner utan kodnycklar. Enkel installation via 4 trådsbuss med jackbara apparater för skruvfastsättning. För väggmontage (i rund apparatdosa/utanpåliggande). Anpassade för nyinstallation eller renovering. Flexibel programvara i windowsmiljö. Systemet är självövervakande och identifierar ”felande” rum/ enhet med automatik

Här används RESPOND

- Lasarett/Sjukhus
- Vårdinrättningar
- Äldrevård
- Slutenvård

Bild

System

Nurse Call systems
Disturbance/assault alarm 
Emergency alarm 
Evacuation alarm

Product area

Health & Security
Office  & Trade
Components

 

Customer service & contakt

Tjeders Industri AB
Box 23
642 06 Malmköping 
Visit address: Landsvägsgatan 3
642 60 Malmköping

Send a request

Log in to get all the information about products, the ability to generate product sheet with installation instructions and place orders.

info@tjeders.se