Produktområde - Komponenter

Här hittar du hela vårt produktsortiment inom Komponenter; Indikeringstablåer, Manöverdon, Installationsmaterial, Anropsapparater, Återställningsapparater och Bäddplatsutrustning.

Indikeringstablåer

Indikeringstablåer för att påkalla uppmärksamhet vid olika typer av larm, t ex brandlarm, överfallslarm, tekniska larm m m.

Manöverdon / Larmknappar

Manöverdon, larmknappar för att aktivera olika typer av larm eller funktioner, t ex: brandlarm, styrning fläktar, nödöppning dörr, dörrstängning m m.

Installationsmaterial

Installationsmaterial anpassat för nyinstallation eller renovering.

Anropsapparater

Anropsapparater för att aktivera olika typer av larm.

Återställningsapparater

Återställningsapparater för återställning/kvittering av larm eller funktioner.

Bäddplatsutrustning

Radio med tillbehör för lyssning och möjlighet till larmgivning.

System

Nurse Call systems
Disturbance/assault alarm 
Emergency alarm 
Evacuation alarm

Product area

Health & Security
Office  & Trade
Components

 

Customer service & contakt

Tjeders Industri AB
Box 23
642 06 Malmköping 
Visit address: Landsvägsgatan 3
642 60 Malmköping

Send a request

Log in to get all the information about products, the ability to generate product sheet with installation instructions and place orders.

info@tjeders.se