Mina produkter

Vänligen logga in för att beställa och/eller generera produktblad...

Ingen inloggning? Skicka en förfrågan om inloggning Här.

Tjeders kvalitetspolicy

För att nå företagets vision skall Tjeders Industri AB:s produkter och tjänster motsvara eller helst överträffa kundernas krav och förväntningar. Vi skall:

  • Alltid sätta kundernas krav och förväntningar i centrum.
  • Ständigt förbättra vårt verksamhetssystem och på så sätt förbättra våra produkter och tjänster.
  • Upprätta och regelbundet följa upp verksamhetsmålen.
  • Ge berörd personal korrekt information och utbildning för att producera våra varor och tjänster.
  • Samtliga medarbetare skall ges möjlighet att utvecklas i arbetet och ta ansvar för kvalitén på produkter och tjänster.
  • Se till att goda relationer råder mellan företaget, de anställda och dess omgivning.
  • Företagsledningen har det yttersta ansvaret för att kvalitetspolicyn upprättshålls och kommuniceras, dessutom stöds initiativ att nå uppsatta verksamhetsmål.
Bild

Kundservice

Välkommen att kontakta oss för frågor och order.

Teknisk support
Telefon: +46 10 494 99 40
service@tjeders.se

Order
Telefon: +46 10 494 99 10
order@tjeders.se


Ett ansvarstagande kreativt team

Ansvarig utgivare: Marie Svensson, VD

Kundservice & kontakt

Tjeders Industri AB
Box 23
642 06 Malmköping
Besöksadress: Landsvägsgatan 3
642 60 Malmköping
Telefon: +46 10 494 99 00

Dataskyddspolicy

Vi reserverar oss för felskrivningar och ändringar på tjeders.se

Beställning

Skicka din beställning till: order@tjeders.se


Har du en förfågan om våra system och hur de fungerar i er verksamhet.
Skicka en förfrågan till: order@tjeders.se