Mina produkter

Vänligen logga in för att beställa och/eller generera produktblad...

Ingen inloggning? Skicka en förfrågan om inloggning Här.

Tjeders miljö- och arbetsmiljöpolicy

Miljö

Tjeders Industri AB:s sätt att leda och bedriva verksamheten ska ligga i framkant samt leda till mätbara förbättringar av vår produktions och våra produkters miljöpåverkan. Vårt sätt att arbeta säkerställer att vi:

 • Arbetar förebyggande och strävar efter ständig förbättring.
 • Följer de lagkrav och överenskommelser som gäller för verksamheten.
 • I möjligaste mån prioritera de varor och tjänster som innebär en mindre belastning på miljön framför andra varor och tjänster.
 • I vår verksamhet ska vi minska användningen av farliga ämnen och förebygga föroreningar.
 • Arbetar för att våra leverantörer och entreprenörer behandlar miljöfrågor i enlighet med våra krav.
 • Ser till att all personal har goda kunskaper gällande miljöfrågor i allmänhet och företagets miljöpåverkan i synnerhet.
 • Visar öppenhet genom att informera om företagets miljöarbete samt är lyhörda för förändringar i såväl lagstiftning som på marknaden.

Arbetsmiljö

 • Arbetsplatsen ska upplevas som säker och trivsam.
 • Friskvård och ett aktivt förebyggande arbete inom den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön är naturligt och viktigt för verksamheten.
 • Vi förebygger ohälsa och olycksfall genom att gemensamt höja medvetandet och engagemanget för arbetsmiljöfrågor, följa upp händelser samt åtgärda brister.
 • Var och en har ett eget ansvar för sin säkerhet.

Konfliktmineraler

Tillsammans med våra leverantörer är det en självklarhet för Tjeders att ständigt arbeta med att inte främja användning av konfliktmineraler.

Läs mer i vår Policy gällande konfliktmineraler

Bild

Kundservice

Välkommen att kontakta oss för frågor och order.

Teknisk support
Telefon: +46 10 494 99 40
service@tjeders.se

Order
Telefon: +46 10 494 99 10
order@tjeders.se


Ett ansvarstagande kreativt team

Ansvarig utgivare: Marie Svensson, VD

Kundservice & kontakt

Tjeders Industri AB
Box 23
642 06 Malmköping
Besöksadress: Landsvägsgatan 3
642 60 Malmköping
Telefon: +46 10 494 99 00

Dataskyddspolicy

Vi reserverar oss för felskrivningar och ändringar på tjeders.se

Beställning

Skicka din beställning till: order@tjeders.se


Har du en förfågan om våra system och hur de fungerar i er verksamhet.
Skicka en förfrågan till: order@tjeders.se