09030018Manöverkn Lock Röd/Vit text 041GB

Tryck på locket (vit text): "MANUAL ACTIVATION och FIRE EXTINGVISHING SYSTEM" med tilläggstext "LIFT THE COVER", "BREAK THE GLASS" och "PRESS THE BUTTON".
Täcklock av röd termoplast.


Ett ansvarstagande kreativt team

Ansvarig utgivare: Marie Svensson, VD

Kundservice & kontakt

Tjeders Industri AB
Box 23
642 06 Malmköping
Besöksadress: Landsvägsgatan 3
642 60 Malmköping
Telefon: +46 10 494 99 00

Dataskyddspolicy

Vi reserverar oss för felskrivningar och ändringar på tjeders.se

Beställning

Skicka din beställning till: order@tjeders.se


Har du en förfågan om våra system och hur de fungerar i er verksamhet.
Skicka en förfrågan till: order@tjeders.se