Tjänsteplattform för välfärdsteknologi till Göteborgs Stad

Göteborgs Stad och Tjeders har skrivit avtal gällande tjänsteplattform för välfärdsteknologi. Avtalet omfattar även smarta hubbar, tillval och sensorer för verksamheter inom omsorg, stöd och service.

Avtalet följer SKL:s riktlinjer och kravställning på öppen välfärdsteknologi, utifrån kortare och längre perspektiv. Öppen teknik, som genom innovativa samarbeten ska kunna utvecklas, med fokus på funktionskrav och teknik som har stöd för att möta dagens och framtidens behov.

Upphandlingen i sig är unik. Den erbjuder brukarna tekniktjänster framtagna och anpassade för deras situation. Göteborgs Stad är med och utvecklar framtidens välfärdsteknologi PERFEKT Trygghet© tillsammans med Tjeders.

Läs mer om välfärdsteknik i Göteborgs Stad och andra intressanta länkar med fokus på ökad trygghet för de äldre:

Göteborg digitaliserar vård och omsorg i Sverigeunik upphandling

Fallstudie Swedish ICT: Knutpunkt för digitala verktyg stärker Göteborgs vård och omsorg

Senior Göteborg – Välfärdsteknik

SKL:s Beställargrupp för välfärdsteknik

Om Tjeders PERFEKT Trygghet och tjänsteplattform för välfärdsteknik

Tjeders erbjuder en unik tjänsteplattform som integrerar ett stort antal funktioner, produkter och tjänster för trygghetsskapande välfärdsteknologi inom vård och omsorg. Plattformen erbjuder bland annat tjänster med larm, individanpassade smarta sensorer, medicinsk artificiell intelligens, tillsyn, insatsregistrering som tar vid där den mänskliga förmågan slutar. Allt för att öka livskvalitet, trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för varje individ.

Kontakta oss för mer information:

Peter Bokström
p.bokstrom@tjeders.se
010-494 99 18