Enkla

Så här fungerar Enkla Anropsapparater
Anropsapparat med potentialfri slutande funktion och kvitteringsdiod under ljusledare i locket som aktiveras via extern spänning.


Artiklar

5500519Anropsapp Kn C

Anropsapparat med röd funktionsknapp. Text "Signal".

04010059CAnropsapp Grå Kn C

Anropsapparat grå med röd funktionsknapp. Text "Signal".

5500520Anropsapp Kn C

Anropsapparat med röd funktionsknapp. Text "Nödsignal".

04010031CAnropsapp Grå Kn C

Anropsapparat grå med röd funktionsknapp. Text "Nödsignal".

04010015CAnropsapp Kn C

Anropsapparat med röd funktionsknapp. Text "Entrésignal".

04010061CAnropsapp Grå Kn

Anropsapparat grå med röd funktionsknapp. Text "Entrésignal".

04010032CAnropsapp Kn

Anropsapparat med röd funktionsknapp. Text "Kallelsesignal".

04010016CAnropsapp Kn blå C

Anropsapparat med blå funktionsknapp.

04010052CAnropsapp Kn blå

Anropsapparat med blå funktionsknapp. Text "Överfallslarm".

04010063CAnropsapp Kn gul

Anropsapparat med gul funktionsknapp. Text "Assistans"

04010027Anropsapp Uttag

Anropsapparat med funktionsuttag 6,35mm.

04010054CAnropsapp Kn Uttag

Anropsapparat med röd funktionsknapp och funktionsuttag 6,35mm. Utan tryck på locket. 

5500523Anropsapp Kn Uttag

Anropsapparat med röd funktionsknapp och funktionsuttag 6,35mm. Tryck på locket: “Signal”.

04010060CAnropsapp Grå Kn Uttag

Anropsapparat grå med röd funktionsknapp och funktionsuttag 6,35mm. Text "Signal".

5500524Anropsapp Kn Uttag C

Anropsapparat med röd funktionsknapp och funktionsuttag 6,35mm. Text "Nödsignal".

04010030CAnropsapp Grå Kn Uttag

Anropsapparat grå med röd funktionsknapp och funktionsuttag 6,35mm. Text "Nödsignal".

04010003CAnropsapp Drag

Anropsapparat med dragsnöre. Utan tryck på locket. 

5500525Anropsapp Drag

Anropsapparat med dragsnöre. Text "Signal".

04010001CAnropsapp Drag brytbar

Anropsapparat med dragsnöre med brytsäkring. Text "Signal".

5500526Anropsapp Drag

Anropsapparat med dragsnöre. Text "Nödsignal".

04010070Anropsapp Kn Drag 001

Anropsapparat med röd funktionsknapp och dragsnöre.

5500521Anropsapp Kn Drag 003

Anropsapparat med röd funktionsknapp och dragsnöre. Text "SIGNAL".

04010004Anropsapp Kn Drag brytbar 003

Anropsapparat med röd funktionsknapp och dragsnöre med brytsäkring. Text "SIGNAL".

5500522Anropsapp Kn Drag 005

Anropsapparat med röd funktionsknapp och dragsnöre. Text "NÖDSIGNAL".

04010053CAnropsapp 2 Kn Röd/Gul

Anropsapparat med röd och gul funktionsknapp. Text "Nödsignal" och "Assistans".

04010068CAnropsapp 2 Kn Röd/Gul

Anropsapparat med röd och gul funktionsknapp. Text "Signal" och "Assistans".

04010076CAnropsapp 2 Kn Blå/Gul

Anropsapparat med blå och gul funktionsknapp. 

5505158Anropsapp Kapslad IP65 Kn

Anropsapparat kapslad IP65 med röd funktionsknapp. Text "SIGNAL".

04010024Anropsapp Kapslad IP65 Kn

Anropsapparat kapslad IP65 med röd funktionsknapp. Text "ENTRÉSIGNAL".

5505247Anropsapp Kapslad IP65 Kn

Anropsapparat kapslad IP65 med röd funktionsknapp. Text "NÖDSIGNAL".

04010025Anropsapp Kapslad IP65 Kn Uttag

Anropsapparat kapslad IP65 med röd funktionsknapp och funktionsuttag 6,35mm. Text "SIGNAL".


Ett ansvarstagande kreativt team

Ansvarig utgivare: Marie Svensson, VD

Kundservice & kontakt

Tjeders Industri AB
Box 23
642 06 Malmköping
Besöksadress: Landsvägsgatan 3
642 60 Malmköping
Telefon: +46 10 494 99 00

Dataskyddspolicy

Vi reserverar oss för felskrivningar och ändringar på tjeders.se

Beställning

Skicka din beställning till: order@tjeders.se


Har du en förfågan om våra system och hur de fungerar i er verksamhet.
Skicka en förfrågan till: order@tjeders.se