Kommande evenemang

Alla behöver vi hjälpas åt!

Vi vill bidra på alla sätt vi kan för att minska spridningen av covid-19 och samtidigt skydda våra kunder, partners och medarbetare.

Med anledningen av den aktuella situationen kring Corona-viruset covid-19 följer vi de generella rekommendationerna från folkhälsomyndigheten i första hand. Som ni säkert redan vet ändras de hela tiden och vi håller oss uppdaterade och har sett till att vi kan anpassa oss snabbt efter eventuella nya inriktningsbeslut. Utöver myndigheternas rekommendationer har vi vidtagit ett antal åtgärder för att säkerställa att vi bidrar till att de runt om oss känner sig trygga i sin relation till Tjeders.

Vi håller öppet som vanligt
Vi ser just nu inga avvikelser i leveranser till våra kunder. Vi har en stabil verksamhet där vi håller öppet som vanligt. För att fortsätta att hålla öppet och för att vi skall säkerställa påfyllnad på lager och vår distribution har vi nu satt upp rutiner om någon eller flera hos oss blir sjuk i covid-19/Corona.

Våra medarbetare har fått besked att vi rekommenderar dem att i så stor utsträckning som möjligt undvika personliga möten och istället använda digitala hjälpmedel i dialogen med dig som är kund och partner till oss. Om du tycker att det är viktigt att en säljare eller tekniker besöker dig personligen så går det naturligtvis bra så länge båda parter har stämt av att ingen av er befunnit sig på resa i något av UD:s uttalade riskområden de sista 14 dagarna. Det gäller såklart även dig som är vår partner och skall besöka oss.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Trygghet är en mänsklig rättighet

Att känna trygghet i vardagen är en grundläggande rättighet, oavsett om du bor hemma eller på ett boende, befinner dig på ett sjukhus eller är på jobbet.

Tjeders strävan är att vara den medmänskliga länken mellan de som erbjuder och de som behöver omsorg.

Vårt arbete känns igen på vår yrkesskicklighet, stolthet, innovationsförmåga, kreativa samarbeten och miljömedvetenhet. Du hittar oss över hela Sverige, men våra rötter finns i Malmköping i hjärtat av Sörmland.

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer om Tjeders och vad vi kan tillföra er!

Tjeders

Om Tjeders