Event, seminarier & mässor

Här kan du läsa om kommande evenemang och aktiviteter där du kan träffa oss.

Säkerhet Syd i Malmö

Malmö, Malmömässan,

26-27 februari

Mötesplatsen med de senaste säkerhetslösningarna i fokus

Säkerhetsbranschen är i ständig förändring. Framsteg inom teknologi möjliggör nya lösningar i samma takt som våra behov utvecklas och ställer allt högre krav på branschen. Utvecklingen av AI, smarta sensorer, drönare och maskininlärning förändrar möjligheterna för hela branschen. På Säkerhet Syd tar du del av det senaste genom ett seminarieprogram med högaktuella talare och säkerhetsexperter. Möt branschens ledande leverantörer, se produktnyheter, innovationer och de senaste säkerhetslösningarna.

MVTe Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa

Stockholm, Kistamässan

21-22 januari

MVTe erbjuder en konferens och mässa där kommunal vård, omsorg och socialtjänst kan möta aktörer och innovatörer i branschen. Vi vill stimulera innovativ utveckling av kvalitet och effektivitet i omsorgen med hjälp av en ökad användning av välfärdsteknologi och e-hälsa.

Mötesplatsens syfte är att ge energi, inspiration och kunskap att fortsätta, alternativt påbörja, arbetet med att implementera välfärdsteknologi inom kommunal vård och omsorg. Konferensen och mässan erbjuder konkret information och möjlighet att dela erfarenheter med branschkollegor. Programmet genomsyras av exempel som gynnar individen – för ökad självständighet, delaktighet, säkerhet/ trygghet och aktivitet.

Under två dagar har du möjlighet att lyssna på inspirerande föredrag, delta i workshops och testa det senaste på mässgolvet. Mötesplatsens syfte är att ge energi, inspiration och kunskap att fortsätta, alternativt påbörja, arbetet med att implementera välfärdsteknologi inom kommunal vård och omsorg. Konferensen och mässan erbjuder konkret information och möjlighet att dela erfarenheter med branschkollegor.

Socialchefsdagarna

Umeå, Nolia Idrotts- och Mässcenter

25-27 september

Socialchefsdagarna, som arrangeras av Föreningen Sveriges socialchefer, är Sveriges största årliga socialpolitiska konferens. Vi vänder oss till beslutsfattare inom socialtjänsten och närliggande områden. Socialchefsdagarna är den självklara mötesplatsen för dig som är ledare, politiker eller på annat sätt verksam på det sociala området.

På konferensen tar vi upp både breda och djupa ämnen inom socialpolitik, ledarskap, organisation, kommunikation och socialtjänstens kärnverksamhet. På Socialchefsdagarna samlar FSS namnkunniga föreläsare, forskare, representanter för regering och myndigheter och intressanta lokala seminarieledare.

 

SecTech

Stockholm, Stockholmsmässan Älvsjö

19-20 november

Sectech är sedan etableringen 2001 en självklar mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet, t ex larmsystem av olika slag, passerkontroll och videoövervakning. Såväl utställning som seminarier och säkerhetsbankett lockar fackfolk från hela Norden. Hit kommer tillverkare, distributörer, integratörer och installatörer. Man bland besökarna märks också konsulter representanter från slutkundssidan, t ex säkerhetschefer, tekniska chefer och driftansvariga. Man kan lugnt påstå att alla marknadens aktörer inom den säkerhetstekniska sektorn finns representerade.

Vill du veta mer om våra produkter och tjänster?

Vi lyssnar gärna på era behov och berättar mer om våra hur produkter och tjänster kan underlätta era vardagliga utmaningar.