Tjeders har varit verksam sedan 1942 och är idag en IT-partner med spetskompetens inom tjänsteleveranser av larm och kommunikationslösningar till företag, kommuner och landsting.

Tjeders är unika i sin uppbyggnad då företaget är helt personalägt genom stiftelse efter att det testamenterades av grundarna till personalen. Allt vi gör ska genomsyras av vårt kvalitéts och miljötänk; där ett hållbart företagande med en långsiktighet i utveckling är kärnan i verksamheten.

”Vårt annorlunda ägande är ett bra sätt att se till att företaget finns kvar. Företaget varken köps upp eller läggs ned. Dessutom blir problemet med generationsskifte inte lika uppenbart”, säger Marie Svensson, VD.

Tjeders har idag 37 anställda representerade runt om i Sverige och har huvudkontor i Malmköping utanför Stockholm, där även vår fabrik ligger.

Tjeders är ett värdestyrt företag där våra kärnvärden; Kvalité – Innovation – Medmänsklighet; skall vara ledande i allt vi gör.

Egen tillverkning ger flexibla lösningar och säkra leveranser

Tjeders erbjuder innovativa tjänster, produkter och lösningar för larm och kommunikation till medvetna kunder. Du väljer bland vårt breda utbud av tjänster, standardprodukter eller färdiga lösningar. Ibland krävs det speciallösningar för att uppfylla önskemål. Eftersom vi tillverkar själva kan vi skräddarsy lösningen, färdig att koppla in och baserade på Tjeders logik och kvalitetskrav.

Innovativ produktutveckling

Vår utveckling präglas av nyfikenhet och helhetstanke utifrån våra kunder och användarens behov och upplevelse. Våra kompetenser inom elektronik, hårdvara, programmering och mekanik arbetar öppet och i ett nära samarbete. Vi utgår alltid från att teknik, funktionssäkerhet, drift, installation, användarvänlighet, flexibilitet, integrering och höga funktionskrav hänger ihop. Vår filosofi genomsyrar hela vårt produktsortiment, allt testat efter europeiska och internationellt gällande standarder.

Leverans, support och underhåll

Alla produkter och system är optimerade för enkel projektering, installation och drift. Det betyder att installationsanvisningar, manualer, dokumentation och underlag för projektering etc. är färdigt redan från start. Vi finns till hjälp genom hela kedjan, från ax till limpa.

Hållbarhet

Hållbarhet är en del av Tjeders affärsstrategi och en förutsättning för hela vår verksamhet. Vår ambition är att säkerställa en framgångsrik, långsiktig och hållbar utveckling för våra kunder, partners, anställda och samhället vi verkar i. I balans med sociala, miljömässiga och ekonomiska intressen. Med över 75 års erfarenhet att hjälpa våra kunder med innovativa tekniska lösningar förstår vi att långsiktighet och hållbart företagande är en grundpelare för en positiv samhällsutveckling.