Produktområden

 • Nödlarm

  Fristående larm för handikapptoaletter, vårdinrättningar och äldreboende etc och larm där du direkt får reda på var den nödställde befinner sig. För hotell, köpcentrum och offentliga byggnader etc.

 • Anropsapparater

  Anropsapparater med slutning för att aktivera olika typer av larm.

 • Återställningsapparater

  Produkter för aktivering av larm och återställning.

 • Larmindikeringar

  Indikeringstablåer för att påkalla uppmärksamhet vid olika typer av larm, t ex brandlarm, överfallslarm, tekniska larm m m.

 • Manöver-/Larmknappar

  Manöverdon, larmknappar och omkopplare för att aktivera olika typer av larm eller funktioner, t ex: brandlarm, styrning fläktar, nödöppning dörr, dörrstängning m m.

 • Entrésignal

  Produkter för kontor och konferensrum med funktion Upptaget (U) och Upptagen/Vänta/Stig in (UVS).

 • Trådlösa larm

 • Installationsmaterial

  Installationsmaterial anpassat för nyinstallation eller renovering.