Guardy™

För arbetsplatser där hotfulla situationer förekommer; socialkontor, vårdinrättningar, kontor och handel etc.